Frysehuset.

Frysehus bliver til bryghus og museum

Fondsansøgning til fire fonde sikrede Sæd-Ubjerg Lokalråd mulighed for, at byens gamle frysehus i fremtiden kan blive et samlingssted for ølentusiaster.

LAG Midler:                   kr 251.730
SE-Vækstpulje:              kr  50.000
Veluxfonden:                 kr  50.000
Landdistriktspuljen:      kr  30.000

Inger Lauridsen
LOGO1

Inger Lauridsen

Tidligere museuminspektør ved Tønder Museum, Inger Lauridsen, har været primus motor i arbejdet med gengive fortællingen om frysehusets historie i billeder og ord.

Inger Lauridsen har afholdt møder med lokalrådet. Hun på spændende og levende vis fortalt historien om Sæd Frysehus på baggrund af

  • interview med mennesker
  • besøg på lokalhistorisk arkiv
  • ekskursioner til eksisterende frysehuse i Det Gamle Tønder Amt
  • litteratur om frysehuse i Danmark og Sønderjylland

Det kan opleves gennem 5 store plancher i Sæd Bryghus og Museum.

A
B
C
E
D

Kontakt:

Hanne Frisk
M: 53299640

Lars Thomsen
M: 23 30 42 50

Christian Andresen
M: 26 72 38 81

Inger Behrens
M: 30 25 88 48

Jacob Lorenzen
M: 74 7242 48

LOGO1